Bengkel Intensif Penulisan Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia 2009

Pihak AkademiPenulis.Com melalui syarikat induknya Fauzul Na’im Sdn. Bhd. dilantik sebagai perunding latihan penulisan bagi Bengkel Intensif Penulisan Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia 2009. Pihak AkademiPenulis.Com diminta melatih 20 orang penulis dari kalangan pegawai Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Butiran lengkap mengenai bengkel adalah seperti berikut :

  • Tarikh : 24 hingga 27 Mac 2009
  • Tempat : Janda Baik, Bentong, Pahang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *