Bengkel Penghasilan Manuskrip Buku Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 10 hingga 13 Mei 2010

Akademi Penulis Sdn. Bhd bekerjasama dengan Pejabat Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bagi mengendalikan Bengkel Penghasilan Manuskrip Buku. Butiran lanjut bengkel adalah seperti berikut:

  • Tarikh: 10 hingga 13 Mei 2010
  • Masa: 8.30 pagi hingga 6.00 petang
  • Tempat: Kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor

Bengkel 4 hari ini akan dikendalikan oleh jurulatih utama Akademi Penulis, Tuan Fauzul Na’im Ishak. Maklumat lanjut mengenai bengkel ini boleh diperoleh melalui Pejabat Penerbit UTHM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *