Bengkel Penulisan Ilmiah CIAST Shah Alam 1 hingga 3 Jun 2010

Akademi Penulis Sdn. Bhd bekerjasama dengan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan atau lebih dikenali sebagai Centre for Instructor and Advanced Skill Training (CIAST) bagi mengendalikan Bengkel Penulisan Ilmiah. Butiran lanjut bengkel adalah seperti berikut:

  • Tarikh: 1 hingga 3 Jun 2010
  • Masa: 8.30 pagi hingga 6.00 petang
  • Tempat: CIAST, Shah Alam

Bengkel 3 hari ini akan dikendalikan oleh jurulatih utama Akademi Penulis, Tuan Fauzul Na’im Ishak. Maklumat lanjut mengenai bengkel ini boleh diperoleh melalui CIAST.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *