Bengkel Penulisan Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia

Pihak AkademiPenulis.Com melalui syarikat induknya Fauzul Na’im Sdn. Bhd. dilantik sebagai perunding latihan penulisan bagi Bengkel Penulisan Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia 2009. Pihak AkademiPenulis.Com diminta melatih 20 orang penulis dari kalangan pegawai Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Butiran lengkap mengenai bengkel adalah seperti berikut :

  • Tarikh : 19 & 20 Februari 2009
  • Tempat : Putrajaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *