Pejabat SUK Perak mantapkan pengurusan pejabat

Kursus pengurusan pejabat anjuran Fine Academy sekali lagi mendapat perhatian daripada organisasi. Kali ini bersama dengan kakitangan Pejabat SUK Perak. Tim Fine academy telah berkampung di Bukit Merah Laketown Resort, Perak selama 3 hari 2 malam.

Kursus ini mempunyai keistimewaan berbanding dengan kursus Pengurusan pejabat yang lain. Hal ini kerana penekanan aspek yang selalu dipandang sepi di pejabat.

Kursus ini bukan sahaja menekankan aspek am seperti panduan am pengurusan pejabat, malahan aspek yang selalu dipandang sepi di pejabat.

Untuk menambahkan lagi keunikan kursus ini, beberapa aspek perkara turut di sentuh selama 3 hari ini seperti aspek pengurusan konflik serta memahami gaya bahasa tubuh badan.

Kursus pengurusan pejabat ini ditutup oleh Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat SUK Perak, Tuan Abdul Rahim bin Ishak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *