Pasukan kerja eksekutif yang menguruskan segala urusan harian FINE Academy. Mereka yang merealisasikan segala gagasan yang ditetapkan oleh Ahli Lembaga Pengarah. Carta organisasi Ahli Pengurusan Eksekutif adalah sepertimana berikut:

Senarai Ahli Pengurusan Eksekutif

PENGARAH URUSAN & KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

fauzulFauzul Na’im Ishak

TIMBALAN PENGARAH URUSAN & KETUA PEGAWAI OPERASI

NurulhilyatoNurulhilyati Abdul Halim


share on