Senarai program LEARNING FINE Academy

FINE Academy menggunakan konsep L.I.F.E iaitu

L : LIFE

Anda sebagai individu diberikan input mengikut kesesuaian dan kehendak Anda dalam perkara berkaitan. Setiap modul direka bentuk mengikut peringkat pemahaman dan gaya penerimaan. Kami tidak memaksa pembelajaran, kami memandu pembelajaran.

I : INTELLECT

Segala input yang diberikan di dalam program kendalian kami adalah berdasarkan fakta yang sahih dan praktis terbaik. Ia melengkapkan pengetahuan yang sedia ada dan memperkasanya dengan input terkini dan terbaik.

F : FUN

Setiap program direka bentuk dengan aktiviti dan sesi perbincangan yang mewujudkan suasana seronok belajar. Ini menjadikan input diperoleh secara ‘sukarela’ bagi menjadikannya berkekalan sepanjang hayat.

E : EFFECTIVE

Kesan dan hasil daripada program adalah tujuan paling besar dalam setiap program kami. Ini bagi memastikan sekurang-kurang 80 peratus hasil atas pelaburan (Return On Investsment (ROI)) organisasi ataupun individu tercapai.

MOTIVASI & PEMBANGUNAN DIRI
insan super
team super
terapi senyum pengurusan stress
analisa profil disc
mengenali potensi diri melalui warna
neuro linguistic programming nlp
KEPIMPINAN & PENGURUSAN
pemimpin super
mentor super
kewangan dan perakaunan bijak
menjadi usahawan super
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (KEMAHIRAN)
melatih trainer super
pembentang super
pengurusan pejabat
komunikator super
pembaca super
pengurusan sumber manusia
KREATIVITI & INOVASI
gaya kerja kreatif dan inovasi
KHIDMAT PELANGGAN & KETERAMPILAN
keterampilan diri
negosiasi menang menang

share on