PROFIL PROGRAM KORPORAT

S.P.E.A.K LEARNING adalah sistem latihan FINE Academy yang menekankan pembelajaran berdasarkan pengalaman. FINE Academy menggunakan konsep L.I.F.E iaitu

  • L: Learn: Anda sebagai individu diberikan input mengikut kesesuaian dan kehendak Anda dalam perkara berkaitan. Setiap modul direka bentuk mengikut peringkat pemahaman dan gaya penerimaan. Kami tidak memaksa pembelajaran, kami memandu pembelajaran.
  • I: Intellect: Segala input yang diberikan di dalam program kendalian kami adalah berdasarkan fakta yang sahih dan praktis terbaik. Ia melengkapkan pengetahuan yang sedia ada dan memperkasanya dengan input terkini dan terbaik.
  • F: Fun: Setiap program direka bentuk dengan aktiviti dan sesi perbincangan yang mewujudkan suasana seronok belajar. Ini menjadikan input diperoleh secara ‘sukarela’ bagi menjadikannya berkekalan sepanjang hayat.
  • E: Effective: Kesan dan hasil daripada program adalah tujuan paling besar dalam setiap program kami. Ini bagi memastikan sekurang-kurang 80 peratus hasil atas pelaburan (Return On Investsment (ROI)) organisasi ataupun individu tercapai.

Konsep L.I.F.E dalam S.P.E.A.K Learning

Konsep L.I.F.E dalam S.P.E.A.K Learning

Senarai program S.P.E.A.K LEARNING FINE Academy adalah seperti berikut:

share on