PEMANTAPAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN PROGRAM

Kepentingan sumber manusia di dalam organisasi sangat diiktiraf dengan memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja perlulah yang terbaik dan cekap. Kecemerlangan sesebuah organisasi antara salah satu tanggungjawab yang perlu dititik beratkan oleh pengurusan sumber manusia. Dahulunya, sumber manusia diibaratkan sebagai bebanan kos kepada organisasi kerana banyak pelaburan perlu dibuat untuk unit ini. Kini,pengurusan sumber manusia dikenali sebagai aset penting dalam kecemerlangan sebuah organisasi itu sendiri. Kursus in sesuai untuk peserta dari kumpulan sokongan dan pegawai yang fokus dalam pengurusan sumber manusia.

METODOLOGI

 • Latihan dalam kelas – pembentangan, ceramah dan diskusi
 • Tayangan video
 • Indoor Game
 • Kajian kes dan penyelesaian masalah
 • Role Play

OBJEKTIF

 1. Memberi kefahaman tentang sumber manusia dan modal insan
 2. Memberi pendedahan kepada Kitaran Pekerja dan Kemampuan Insan
 3. Memberi pendedahan tentang Kemahiran Interpersonal & Kompetensi Organisasi
 4. Membina pemahaman kepada Pembangunan Bakat (Talent) sebagai asas kepada pengurusan sumber manusia
 5. Menjana pemikiran kritikal dalam pengurusan Abad Milinia (Millenials)
 6. Membina pemikiran Berani Berubah

 

sebut harga

share on