FINE-Teen-Text

MENYELURUH

Merangkumi keseluruhan aspek-aspek pembangunan diri dan pelajar.

BERSISTEM

Membentuk pelajar yang cemerlang berlandaskan modul FINE yang berstruktur dan berimpak tinggi.

BERKESAN

Menggunakan alat pembelajaran yang berkesan dalam setiap modul.

INTERAKTIF

Pembelajaran dua hala yang berkesan dan menyeronokkan.

pendidik super
cyberpower
hala tuju dan kerjaya
waze your ambitions
sedia awal peperiksaan
gerak gempur
menjadi usahawan muda
fun learning skills
cara berkomunikasi dengan baik
menjadi pemimpin yang baik

share on